Hvordan bli brannmann?
Publisert av Laurits Torbergsen den 05/11/2015
Kontaktperson(er): Laurits Torbergsen

Om brannmannen
Ordet brannmann er godt innarbeidet i det norske språk og representerer en yrkesgruppe som blir verdsatt og sett opp til i samfunnet. Mange unge drømmer om å skaffe seg en utdanning og bekle en slik stilling. I dag er det også mange kvinner som jobber i brannvesenet. Den offisielle tittelen er brannkonstabel og man behøver altså ikke være mann for å inneha en slik jobb. Norges brannskole får mange henvendelser fra unge som lurer på hvordan de kan utdanne seg og komme til en slik jobb. Dette er for oss ikke helt enkelt å svare på fordi man i dag først må være ansatt som brannkonstabel før man gjennomfører opplæringen. Dette høres jo litt bakvendt ut, men vi forsøker her å gi en forklaring og noen lenker til artikler der dette beskrives inngående.

Ansettelse før skole
Veien til brannkonstabel kan i dag være svært forskjellig. Det er altså slik at brannkonstabel er et yrke man ikke først går noen skole for, men derimot blir ansatt som i et brannvesen. Deretter blir man sendt til Norges brannskole for lovpålagt opplæring og diverse kurs. Kursene (med noen unntak) er finansiert over statsbudsjettet gjennom Justis- og beredskapsdepartementet. Reise og opphold betales av kursdeltaker (Kommune/brannvesen). Norges brannskole er lokalisert til Tjeldsund kommune i Nordland og er den eneste i sitt slag i Norge. Vi samarbeider imidlertid med en rekke brannvesen og det foregår noen kurs flere steder i Norge, bl.a. innenfor opplæring til deltidsbrannvesenet.

Hva som stilles som kriterier for å bli ansatt som brannkonstabel kan variere fra brannvesen til brannvesen.
Best svar får du ved å kontakte brannvesenet i kommunen der du bor. Likevel vil vi nevne noen kjente faktorer:

Det kreves gjerne ett eller flere av disse for å bli ansatt som brannkonstabel:
- videregående skole,
- fagbrev (tømrer, rørlegger, bilmekaniker, feier, elektriker osv.)
- førerkort klasse C ( lastebil (brannbil).
- god fysikk (det stilles bl.a krav til fysisk test for røykdykkere) Se: -> Artikkel hos Arbeidstilsynet ved fysisk test.
- god vandel
- Gjennomført nettbasert kurs i brannvern (krav for å komme inn på grunnkurs ved Norges brannskole)
Dette kurs kan hvem som helst melde seg på. -> Informasjon Nettbasert kurs i brannvern

Norges brannskole - den nasjonale utdanningsinstitusjonen for brann- og redningspersonell
Norges brannskole er en etatskole underlagt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. (http://www.dsb.no)
Våre elever er først og fremst ansatte i norske kommunale brannvesen. Vi er således ikke en ”åpen” skole der hvem som helst kan søke, slik som det er for videregående skoler og høgskoler/universitet.
Untatt fra dette er nettbasert kurs i brannvern.

Her er noen lenker med ytterligere opplysninger:
http://www.nbsk.no
Kurskatalog og registreringer for Norges brannskole
Brosjyre Veien til brannkonstabel og feier
Eksempel fra brannvesen: Artikkel Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS; Slik blir du brannkonstabel

Anbefaling:
Ta kontakt med ditt lokale brannvesen. Send gjerne en åpen søknad om jobb/sommerjobb.