Reviderte hefter til grunnkurs
Publisert av Laurits Torbergsen den 02/10/2015
Kontaktperson(er): Bjørg Østli

kan nå bestilles fra Gyldendal

I samarbeid med Gyldendal Norske Forlag har Norges brannskole samlet alle emnene som hører til Grunnkurs for brannkonstabel i 3 hefter. Heftene ble revidert høsten 2012, og selges samlet for kr 812,-. Bestillingsskjema hos Gyldendal.

I de tre heftene finner du tekster til de fleste av emnene til grunnkurs for både heltid og deltid. Grunnkurs heltid og grunnkurs deltid har litt ulike kursplaner. De emnene som tilhører kun heltid er merket med*. Alle de øvrige emnene er pensum for begge kursene. Det er ikke alle emnene i kursplanen som per i dag har lesehefter. Til noen emner benyttes andre kilder bl.a. lover, forskrifter, veiledninger mm. Som elev vil du alltid finne de sist oppdaterte læremidlene på skolens læringsplattform Fronter. Læremidlene kan lastes ned gratis.