Kursplaner

På denne siden presenterer vi kursplanene for noen av de kurs som gjennomføres ved Norges brannskole.
Kan også lastes ned (pdf)

Forberedende modul alarmsentraloperatør
Alarmsentraloperatør
Alarmsentraloperatør - ICCS
Alarmsentraloperatør - VISION
Overflateredning - Regional Instruktør
Overflateredning - Lokal Instruktør

Grunnkurs
Grunnkurs (deltid)
Beredskapsutdanning trinn 1 (deltid)
Utrykningsleder - Revidert utkast
Beredskapsutdanning trinn 3

Kursplan for forebyggendekurset vil bli lagt ut medio august.

Siden oppdatert: 29.03.2017