Ledige kursplasser

Følgende kurs har ledige kursplasser:

Kursnavn Periode Sted Informasjon
Grunnkurs 11.09.2017 - 17.11.2017 NBSK Tjeldsund Kontakt Eirin.Hagensen@dsb.no