TUNNELSEMINAR I RUNEHAMAR TESTTUNNEL 2018

Fortsatt noen ledige plasser på seminaret om tunnelsikkerhet «Fra beredskap - til innsats» på Åndalsnes 2. – 3. oktober og 16. – 17. oktober.

Tunnelbranner er et skrekkscenario og vil gi involverte parter mange utfordringer.
 • Når skal beredskapspersonell rykke inn?
 • Hvilken angrepsretning velges?
 • Hvordan kan brannventilasjon bistå en effektiv innsats og hva med naturlig trekkretning?
 • Hvilke overordnede krav stilles, og hva med driftskrav til elektroinstallasjoner og varsling?
 • Dette er aktuelle tema som vil drøftes gjennom spennende forelesere og praktiske demonstrasjoner inne i tunnelen.

  Fagseminaret Tunnelsikkerhet «Fra beredskap - til innsats» er beregnet for beredskapspersonell i brannvesen på alle nivå. Seminaret har en kombinasjon av teori og praksis, og vil bygge på erfaringer fra tidligere tunnelhendelser og branntekniske forsøk i tunnel.

  All aktivitet (utenom de praktiske demonstrasjonene i Runehammar testtunnel) foregår på Grand Hotell Bellevue, Åndalsnes (www.grandhotel.no). Det er reservert rom til kurset for deltakere på hotellet. Deltakerne må selv kontakte hotellet for reservasjon/booking og for å avtale tidspunkt for innsjekk/utsjekk.

  Seminaret koster kr. 13 500,00 inkl. lunsj begge dager og festmiddag pr. person.

  For påmelding til seminar 2 – 3. oktober, trykk her
  For påmelding til seminar 16 – 17. oktober, trykk her
  For program trykk her

  Ta kontakt med Carl F. Karlsen på 71191800 eller carlfk@molde.kommune.no dersom det er spørsmål.