Velkommen til Norges brannskole

Norges brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann, redning og oljevern.
Vi dekker et vidt spekter av utdanning og opplæring innen innsats og bereskap, forebyggende og feierfag, flybrannslukking og oljevernberedskap.
Undervisningen består av både teori og praktiske øvelser og dekker både grunnkurs og lederutdanninger.


Siste nytt:

12.04.2016:
Linjefeil ved nbsk.
Det er dessverre linjefeil i området for vår fasttelefon. Telenor jobber med saken. Ta kontakt på firmapost@nbsk.no

15.07.15:
Kurskatalog og søknadskjema
for 2016 er klar.
Les mer....

15.07.15:
ELS kurs høsten 2015.
Les mer....

22.06.15:
Ledige kursplasser
Les mer....