Velkommen til Norges brannskole

Norges brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann, redning og oljevern.
Vi dekker et vidt spekter av utdanning og opplæring innen innsats og bereskap, forebyggende og feierfag, flybrannslukking og oljevernberedskap.
Undervisningen består av både teori og praktiske øvelser og dekker både grunnkurs og lederutdanninger.************************************************

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Norges brannskoles
bedriftsidrettslag arrangerer
Brann NM ski 2015


==> www.nbsk.no/nmski


************************************************

Siste nytt:

03.03.15:

Skogbrannkurs i Skien og
på Torpomoen

Les mer.....

Kurskatalog og søknadskjema
for 2015

Les mer.....