Om fagskoleutdanningen

Foto: Christian Finstad/DSB

I 2024 åpner en ny høyere yrkesrettet utdanning (fagskoleutdanning) i brann, redning og samfunnssikkerhet. Se hvilke datoer du bør huske på.

Etter en toårig grunnutdanning på heltid blir du kvalifisert til å jobbe med beredskap, forebyggende brannvern, og som operatør på nødmeldesentral for brann og redning (110-sentral).

Gjennom praktisk og teoretisk opplæring, lærer du alt du trenger for å gå rett ut i jobb! I løpet av studiet tar du sertifikat for lastebil, og du skal lære å kjøre utrykning. Du skal også et halvt år i praksis hos et brann- og redningsvesen og en nødmeldesentral.

Fullført utdanning gir deg en høyere fagskolegrad og 120 studiepoeng. Studiet er akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og kvalifiserer til lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning.

Du kan søke opptak dersom du har fullført og bestått et av de studieforberedende utdanningsprogrammene, eller ett/flere av 97 utvalgte fagbrev/svennebrev. Det er også mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Du må være i god fysisk form, og du må gjennomføre fysiske tester som en del av opptaket. Du blir også testet i svømmeferdigheter, toleranse for høyde og klaustrofobi.   

Hoveddelen av undervisningen foregår i nye og moderne bygg og øvingsfelt ved den nye skolen i Tjeldsund kommune, mellom Harstad og Narvik.

Viktige frister:

  • Cirka 15. desember: Studiet publiseres på Samordna opptaks nettside
  • 1. februar: Søknadsperioden åpner
  • 1. mars: Søknadsfrist og dokumentasjonsfrist
  • Cirka 15-20. mars: Invitasjon til opptakstester (med kort svarfrist)
  • Cirka 3. april til 5. mai: Gjennomføring av opptakstester
  • Cirka 20. mai: Opptak kunngjøres
  • Cirka 27. mai: Frist for å svare på tilbud om opptak