Grunnkurs for deltidspersonell

Etter gjennomført kurs skal brannkonstabelen i et deltidsbrannvesen ha grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter innen fagområdene mellommenneskelige forhold, brann- og redningsfaglige emner, og røyk- og kjemikaliedykking.

- Kurset er under revisjon -

Mål

Kurset skal gi brannkonstabelen i et deltidsbrannvesen opplæring i henhold til målene i kursplanen. Etter endt kurs skal eleven inneha grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter innen fagområdene mellommenneskelige forhold, brann- og redningsfaglige emner, og røyk- og kjemikaliedykking.

Målgruppe

Grunnkurs deltid er en del av opplæringen for personell som jobber i deltidsbrannvesenet.

Opptakskrav

Søkere skal ha gjennomført nettbasert kurs i brannvern og internopplæring i eget brannvesen. Det presiseres at internopplæringen må dokumenteres.

Faglig innhold

Mellommenneskelige forhold

  • Brannfaglige emner
  • Redningsfaglig emner
  • Røykdykking
  • CBRNE – farlige stoffer
  • Praktiske øvelser

Vi tilbyr et alternativt kurskonsept for brannkonstabler i deltidsbrannvesen.  Teoridelen i kurskonseptet tilbys som nettbasert undervisning gjennom NAKOS portalen. Kursarrangør har heretter anledning til å velge mellom disse to konseptene:

  • Kurskonsept gjennom NAKOS portalen
  • Dagens utdanningsmodell

Grunnkurs deltid avsluttes med en eksamen, og en praksisuke ved et godkjent øvingsanlegg.

Mer informasjon om kurset får du ved å ta kontakt med NBSK.

Kommune/region søker fortløpende om oppstart av grunnkurs deltid til: