Utrykningsleder deltid

Kurset skal blant annet gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å ivareta rollen som utrykningsleder på et brann- eller skadested

- Kurset er under revisjon.
Innhold, emner, varighet og utforming kan bli endret-

Mål

Etter endt kurs skal elevene ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter til å ivareta rollen som utrykningsleder på et brann- eller skadested. 

Målgruppe 

Ansatte som skal jobbe som utrykningsledere i et brann- og redningsvesen med deltidsorganisering.  

Opptakskrav

Gjennomført grunnkurs som brannkonstabel deltid i henhold til fastsatt kursplan. Ved opptak gjennomfører elevene et repetisjonskurs i NAKOS, som inneholder spørsmål og oppgaver i temaer hentet fra internopplæring og grunnkurs.

Faglig innhold

Mellommenneskelige forhold

  • Formidler- og veilederrollen
  • Teamledelse

Forebygging

  • Brannforebygging
  • Ny tid, nye utfordringer

Taktikk

  • Syvtrinnsmodellen
  • Organisering og ledelse av innsats
  • Utrykningsledelse
  • Ledelse av røykdykkerinnsats

Vurderingsform

Skriftlig nettbasert eksamen og praktisk eksamen

Kommune/region søker fortløpende om oppstart av utrykningslederkurs deltid til 

Alle kursene er desentraliserte med en kombinasjon av oppmøtebasert opplæring og selvstudie.

Det blir gjennomført pilotkurs høsten 2020. Innhold, emner, varighet og utforming kan bli endret.