Eksamensforberedende Yrkeslærekurs i feierfaget

Kurset skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget.

Mål

Kurset skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for de som skal avlegge svenneprøve som privatister jfr. Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven) § 3 -5.

Faglig innhold

 • Brannvern og skadebegrensning
 • Fyringsteknikk
 • Skorsteinsteknikk
 • Bransje- og miljølære
 • Brannforebyggende emner
 • Bygnings- og verktøylære
 • Tema undervisning
 • Informasjonsteknologi i feierfaget

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen (Sentralt gitt eksamen):

Elevene må selv melde seg opp til sentralt gitt eksamen ved Stangnes videregående skole i Harstad, eller en lokal skole i sitt eget distrikt etter nærmere avtale.

Dato for sentralt gitt eksamen for høsten 2021 vil bli publisert på et senere tidspunkt.

Veiledning for oppmelding til sentralt gitt eksamen, se lenke

https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/

eventuelt kontakt opplæringskontoret.

NB: Hvis du som leder/mester har praksiskandidater på eksamensforberedende kurs må du påse at din praksiskandidat blir meldt opp til avsluttende skriftlig eksamen. Du finner mer informasjon om dette ved å kontakte opplæringskontoret.

Før søknad på kurs husk og før inn i notatfeltet:

 • Dato for begynt arbeidsforhold i feierfaget
 • Dato når praksistiden er ferdig (5 år)
 • Annen relevant utdanning – praksis vurdert av fylkesopplæringskontoret til fratrekk i læretid

Kurset har fri i uke 45

>> Søk om plass på kurs