Lærlingskolen - feierutdanning

Kursene skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget.

Mål

Kursene skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget. Opplæringen strekker seg over 3 år, og gjennomføres med 3 kursperioder på til sammen 17 uker.

Opplæringen skjer i henhold til godkjent læreplan for opplæring i bedrift i feierfaget, og omfatter programfagene.

Norges brannskole tilbyr ikke opplæring i fellesfag.

Målgruppe - opptaksvilkår

Søkeren må ha fullført og bestått videregående kurs 1 innen bygg- og anleggsteknikk. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Kopi av lærekontrakt må lastes opp i søknaden. Opplysninger i lærekontrakten er viktig når elevene skal prioriteres inn på kurs ved Norges brannskole

Faglig innhold

 • Forebyggende brannvern
 • Skadebegrensning
 • Fyringsteknikk
 • Bransje- og miljølære
 • Skorsteinsteknikk
 • Bygnings- og verktøylære
 • Informasjonsteknologi i feierfaget
 • Tema undervisning

Avsluttende prøve trinn 1 og trinn 2

Før søknad på kurs husk og før inn i notatfeltet:

 • Dato for begynt læreforhold
 • Dato når lærekontrakten er ferdig
 • Annen relevant utdanning – praksis vurdert av fylkesopplæringskontoret til fratrekk i læretid

Oppmelding til eksamen i feierfaget

Elevene på lærlingskolen trinn 3 er selv ansvarlig for oppmelding til eksamen. Skriftlig eksamen gjennomføres ved Stangnes videregående skole i Harstad eller en lokal skole i sitt eget distrikt etter nærmere avtale.

Norges brannskole sender ut informasjon ca. 1 måned før oppmeldingsfristen utløper 1. februar 2021 for oppmelding til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Vi gjør oppmerksom på at det må søkes om opptak til hvert trinn (1,2,3) på Lærlingskolen.

Lærlingskolen trinn 1 har fri i uke 4

Lærlingskolen trinn 2 har fri i uke 37

Lærlingskolen trinn 3 har fri i uke 19

>> Søk om plass på kurs