Ledelse trinn A

Kurset skal blant annet gjøre eleven i stand til å lede innsatser med røyk og kjemikaliedykking, samt kunne planlegge og gjennomføre kompetanseutvikling med egne mannskaper.

Mål

Etter endt kurs skal elevene kunne lede innsatser med røyk- og kjemikaliedykking, få kunnskaper i planlegging og gjennomføring av kompetanseutvikling med egne mannskaper samt få kunnskaper om brannforebygging.

Målgruppe

Ansatte i brann- og redningstjenesten som har ansvar for ledelse av røyk- og kjemikaliedykking.

Opptakskrav

Opptak til kurset krever bestått grunnkurs for brannkonstabel heltid eller deltid. Søkere med dokumentert mer enn 2 års erfaring som brannkonstabel vil bli prioritert. Søkere som får tilbud om kursplass i 2021 må dokumentere at de innehar stillingen, eventuelt om de har mottatt tilbud om stilling. 

Faglig innhold

  • Brannforebygging
  • Røyk- og kjemikaliedykking
  • Formidler- og veilederrollen
  • Brann- og redningsfaglige emner

Vurderingsform

Kurset avsluttes med en skriftlig nettbasert eksamen med karakter bestått/ikke bestått. Bestått eksamen er et krav for å komme inn på Ledelse trinn B.

>> Søk om plass på kurs