Ledelse trinn B

Dette kurset skal gi kunnskaper og ferdigheter til å ivareta rollen som utrykningsleder på et brann- eller skadested.

Mål

Etter endt kurs skal elevene ha kunnskaper og ferdigheter til å ivareta rollen som utrykningsleder på et brann- eller skadested.

Målgruppe

Ansatte i brann- og redningstjenesten som har eller skal starte i stilling som utrykningsleder heltid eller deltid. Dette må spesifiseres under tilleggsspørsmål i søknaden. Søkere som får tilbud om kursplass i 2021 må dokumentere at de innehar stillingen, eventuelt om de har mottatt tilbud om stilling. 

Opptakskrav

Bestått Ledelse trinn A eller Beredskapsutdanning trinn 1 og nettbasert test.

Faglig innhold

  • Operativ psykologi
  • Teamsamarbeid
  • Menneskets adferd i stress-situasjoner
  • Taktikk
  • Organisering og ledelse av innsatser
  • Praktisk ledertrening

Vurderingsform

Kurset avsluttes med en praktisk eksamen som vurderes til bestått/ikke bestått. Bestått eksamen er et krav for å komme inn på Ledelse trinn C.

>> Søk om plass på kurs