Ledelse trinn D - forkurs

Forkurset skal gi elever med liten teoretisk og praktisk bakgrunn en grunnleggende kompetanse innen brann og redning.

Mål

Målet med Forkurs før Ledelse trinn D er å gi elever med liten teoretisk og praktisk bakgrunn en grunnleggende kompetanse innenfor brann og redning. Men gjennomføring av forkurset kvalifiserer ikke til utøvelse av funksjonen som innsatsleder brann.

Målgruppe

Kursets målgruppe er personell som skal gjennomføre Ledelse trinn D, og som har relevant utdanning på høgskolenivå eller har gjennomført forebyggendekurs, men som mangler annen brann- og redningsfaglig utdanning.

Opptakskrav

 • Nettbasert kurs i brannvern
 • Høgskoleutdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) eller teknisk fagskole og gjerne lederpraksis fra andre virksomheter enn brann- og redningsvesenet, eller
 • Svennebrev som feier og gjennomført forebyggendekurs

Dette skal alltid følge søknaden:

 • Vitnemål og Svennebrev som feier
 • Dispensasjon
  Dersom søker innehar dispensasjon må også denne lastes opp

Norges brannskole innehar all dokumentasjon på kurs som er gjennomført i regi av skolen, det er derfor ikke nødvendig å laste opp disse.

Brannvesenet må selv ta ansvar for at den enkelte har tilstrekkelige basiskunnskaper i brann- og redningsfagene før deltakelse på kurset.

Faglig innhold

 • Lovmessige forutsetninger og brannforebygging
 • Brann- og redningsfaglige emner
 • Utrykningsledelse
 • Organisasjon og ledelse

Vurderingsform

Individuell skriftlig eksamen som vurderes til bestått/ikke bestått.

Opptakskrav og dispensasjon fra opptakskrav

Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav, sendes søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon til i god tid før søknadsfristens utløp.

>> Søk om plass på kurs