Ledelse trinn D

Dette kurset skal gjøre eleven i stand til å ivareta ansvar, myndighet og faglige forhold knyttet til hendelser som brannvesenet blir satt til å håndtere.

Mål

Kurset skal gi eleven kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å ivareta ansvar, myndighet og faglige forhold knyttet til hendelser som brannvesenet til enhver tid blir satt til å håndtere.

Målgruppe

Kursets målgruppe er brannsjefer, ledere av beredskapsavdelinger, og personell som skal gå overordnet vakt. Søkere som får tilbud om kursplass i 2021 må dokumentere at de innehar stilling som krever denne type kompetanse, eventuelt om de har mottatt tilbud om slik stilling. 

Opptakskrav

Det er fire ulike løp som gir mulighet for å bli leder i brannvesenet:

 • Brann- og redningsfaglig ledelsesutdanning - Ledelse trinn C eller Beredskapsutdanning trinn 2
 • Ingeniørutdanning, annen relevant høgskoleutdanning (180 studiepoeng) eller 
 • Teknisk fagskole og gjerne lederpraksis fra andre virksomheter enn brann- og redningsvesen
 • Svennebrev som feier og gjennomført forebyggendekurs

Norges brannskole innehar all dokumentasjon på kurs som er gjennomført i regi av skolen, det er derfor ikke nødvendig å laste opp disse.

For første kulepunkt - vil søkere være kvalifisert til opptak direkte på Ledelse trinn D.

For andre til fjerde kulepunkt - vil søkere kvalifisere seg til opptak på Ledelse trinn D gjennom nettbasert kurs i brannvern og Forkurs før Ledelse trinn D (egen kursplan).

Dette skal alltid følge søknaden, dersom du ikke har brann- og redningsfaglig bakgrunn;

 • Vitnemål og Svennebrev som feier
 • Dispensasjon
  Dersom søker innehar dispensasjon må også denne lastes opp.

Faglig innhold

 • Lovmessige forutsetninger og brannforebygging
 • Faglig kunnskap om hendelser
 • Samvirkeaktører og samvirke under hendelser
 • Innsatsledelse under hendelser
 • Etterarbeid etter innsats
 • Lovmessige forutsetninger og forebyggende elementer
 • Analyser og planverk
 • Evaluering og læring
 • Informasjon og media

Det forutsettes at deltakeren har lest Taktikkboken.

Vurderingsform

 • Praktisk eksamen i innsatsledelse
 • Individuell muntlig eksamen

Opptakskrav og dispensasjon fra opptakskrav

Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav, sendes søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon til i god tid før søknadsfristens utløp.

Kurs nr. 1 gjennomføres i følgende perioder:
15.03. - 26.03.2021 og 26.04. -07.05.2021

Kurs nr. 2 gjennomføres i følgende perioder:
06.09. - 17.09.2021 og 25.10. - 05.11.2021

>> Søk om plass på kurs