Tunnelkurs

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sammen med flere brannvesen og Statens vegvesen, utarbeidet et nytt tunnelkurs for brann- og redningstjenesten.

Kurset er på to dager, hvorav dag 1 – 10.11.2020 gjennomføres digitalt på Teams. Dag 2 -  17.11.2020 er praktiske øvelser i Runehamar testtunnel på Åndalsnes.

Målgruppe:

 • Utryknings-/innsatsleder
 • Brannkonstabel 

Faglig innhold:

 • Regelverk og veiledninger
 • Kjenn særtrekk i din tunnel
 • Sikkerhetsutrustning
 • Ventilasjon
 • Sikker innsats i tunnel
 • Søk og redning
 • Ledelse
 • Samvirke og kommunikasjon

Praktiske øvelser:

 • Simulatortrening
 • Casebaserte oppgaver på modellbord
 • Innsats i Runehamar testtunnel
 • Søk og redning i tunnel

Alle kursdeltakere må være tilgjengelig på PC med Teams dag 1. Informasjon om pålogging sendes ut i forkant.

Det blir ikke anledning til å gjennomføre deler av kurset.

Kurset arrangeres med forbehold om nok påmeldte deltakere.

Kursavgift: kr. 5000 - som inkluderer lunsj dag to

For de som trenger overnatting til dag 2 så har vi reservert rom på Grand Hotel Bellevue - Åndalsnes. Vi gjør oppmerksom på at deltakerne selv må bestille og betale for oppholdet.

Avmeldingsgebyr

Norges brannskole praktiserer avmeldingsgebyr etter følgende ordning:

Avmelding mellom 2 og 1 måned før kursstart: kr 2500,-
Avmelding mellom 1 måned og 14 dager før kursstart: kr 5000,-
Avmelding 13 dager før kursstart eller senere: kr 7500,-

>> Søk om plass på kurs